بیمه

Feed Link JS News
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵

اطلاعيه شماره 73 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 5 اطلاعيه شماره 73 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شد اطلاعيه شماره 73 در خصوص...
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 140
دسته بندی: توسعه
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۲

اطلاعيه شماره 72 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 5 اطلاعيه شماره 72 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه اطلاعيه شماره 72 در خصوص تسويه...
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 124
دسته بندی: توسعه
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸

اطلاعيه 71 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 5 اطلاعيه 71 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شد اطلاعيه 71 در خصوص تسويه بازخريد...
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 117
دسته بندی: توسعه
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵

اطلاعيه شماره 64 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 8 اطلاعيه شماره 64 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه منتشر شد اطلاعيه شماره 64 شركت...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 115
دسته بندی: توسعه
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹

اطلاعيه 65 در خصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 4 اطلاعيه 65 در خصوص واريز خسارت مالي و بدنه حوادث رانندگي بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه اطلاعيه 65 در خصوص واريز...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 129
دسته بندی: توسعه
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳

اطلاعيه شماره 66 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ تعداد بازديد: 4 اطلاعيه شماره 66 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به حساب شباي مربوطه اطلاعيه شماره 66 در خصوص تسويه بازخريد بيمه عمر شركت بيمه توسعه به...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 125
دسته بندی: توسعه
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷

اطلاعيه شماره 70 در خصوص بيمه گزاران بيمه هاي عمر بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 3 اطلاعيه شماره 70 در خصوص بيمه گزاران بيمه هاي عمر بيمه توسعه اطلاعيه شماره 70 در خصوص بيمه گزاران بيمه هاي عمر بيمه توسعه...
تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 117
دسته بندی: توسعه
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸

اطلاعيه شماره 62 درخصوص واريز، خسارتهاي دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 14 اطلاعيه شماره 62 درخصوص واريز، خسارتهاي دارندگان چك بيمه نامه هاي صادره شركت بيمه توسعه اطلاعيه شماره 62 شركت سهامي...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 147
دسته بندی: توسعه
۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲

اطلاعيه شماره 63 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره شركت بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 2 اطلاعيه شماره 63 درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره شركت بيمه توسعه اطلاعيه شماره 63 شركت سهامي...
تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 148
دسته بندی: توسعه
۱۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۳:۵۶

اطلاعيه شماره 45 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 721 اطلاعيه شماره 45 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 142
دسته بندی: توسعه
۱۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۰

اطلاعيه شماره 46 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 2615 اطلاعيه شماره 46 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز صادره...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 164
دسته بندی: توسعه
۱۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۴

اطلاعيه شماره 47 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 893 اطلاعيه شماره 47 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 145
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۸

اطلاعيه شماره 48 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 1005 اطلاعيه شماره 48 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز خسارت ثالث مالي و بدنه حوادث رانندگي...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 153
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۲

اطلاعيه شماره 49 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 1114 اطلاعيه شماره 49 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 143
دسته بندی: توسعه
۱۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۶

اطلاعيه شماره 50 زيانديدگان بيمه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ منبع: روابط عمومي بيمه توسعه تعداد بازديد: 1228 اطلاعيه شماره 50 زيانديدگان بيمه توسعه اطلاعيه شركت سهامي بيمه ايران درخصوص واريز بازخريد بيمه نامه هاي عمر و پس انداز...
تاریخ: ۱۲ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 151
دسته بندی: توسعه