کد خبر: 296328
۰
PNAZAR
نسخه چاپی
رکورد دیگری شکست؛

با اخذ قبولی اتکایی بیمه تجارت‌نو در پنج سالگی‌شرکت

بیمه تجارت‌نو یکی از جوانترین شرکت های بیمه‌ای است که توانسته بعد از پنج سال فعالیت مجوز قبولی اتکایی را از بیمه مرکزی دریافت کند.

با اخذ قبولی اتکایی بیمه تجارت‌نو در پنج سالگی‌شرکت

به گزارش اقتصاد آینده نیوز ؛ مجوز قبولی اتکایی مربوط به پذیرش ریسک شرکت‌هاست که با کسب چنین مجوزی شرکت ها از وضعیت مناسبی برخوردار می شوند.

در حقیقت هر یک از شرکت های بیمه‌گر بسته به سرمایه ثبت شده و مجوزها و مقررات مربوطه، ظرفیت خاصی برای پذیرش ریسک دارند. مجموع سرمایه تمام بیمه نامه‌های صادره در یک سال را معادل ریسک سالانه بیمه‌گر در نظر می گیرند که بیمه تجارت‌نو با داشتن سرمایه لازم توانست این مجوز را دریافت کند.

شایان ذکر است که پروانه فعالیت شرکت بیمه تجارت‌نو در تاریخ ششم اردیبهشت ۱۳۹۵ از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رشته های اموال و اشخاص صادر شد.