پتروشیمی

در انتظار روبان قرمز

چند سالی است که صنعت پتروشیمی را صنعتی ارزآور معرفی می‌کنند و اهمیت و ارزش همکاری و فراهم آوردن زمینه برای توسعه این صنعت به‌خوبی شناخته شده است. در چند دهه گذشته این صنعت با فراز و نشیب و سختی‌های...
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴